РАЗПИСКА

 

Васил Левски

Долуподписаните заемаме от господин Раковски дванадесет минца* без двадесет и пет гроша (12# - 25 граша), за да си платим иждивението** на Марков хан.

 

8 май 1862 г.

Белград

 

В(асил) Друмев, Димитър Николов, Дякон Игнатий, Яни Георгиев

 

* минц - австрийска златна монета, независимо от номинала и емисията

** иждивение - разноски, разходи

 

Приписка от Павел Николов: Разписката е написана от Васил Друмев, под нея всеки се е разписал самостоятелно. Това е единственият наличен документ, в който Васил Левски именува себе си "дякон Игнатий".

 

БЕЛЕЖКИ

 

1. Оригиналния документ можете да видите ТУК.

2. Още документи, свързани с Васил Левски – в „Библиотека на Павел Николов - Документи - Васил Левски“.

3. Други обработени документи – в „Библиотека на Павел Николов“.Павел Борисов Николов, гр. Ихтиман
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=1527876069
Блог: http://pavelnik.blogspot.bg

www.000webhost.com