НОБЕЛОВИ НАГРАДИ

1901
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957

Гореща благодарност: Тъй като не съм сигурен в превода на някои термини (особено от областта на физиката и химията), намерили място в статиите от този раздел, ще бъда благодарен на всеки, който ми съобщи за допуснати грешки и неточности в това отношение (Павел Николов).Павел Борисов Николов, гр. Ихтиман
Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=1527876069
Блог: http://pavelnik.blogspot.bg

www.000webhost.com